About Me

hi ! I'm an illustrator

About

"I love illustrations and product designs with smart illustrations. Therefore, I want to develop myself more in this field of illustration design and reach out to potential clients "


  ABOUT 

  
 yen nhi quach 

Owner

Xin chào ! 


Tôi tên là Quách Yến Nhi ( Nickname là Suki ) . Công việc của tôi hiện tại là một họa sĩ minh họa tự do cho các sản phầm thương mại và là một người sáng tạo nội dung truyện bằng ảnh minh họa . Tôi yêu thích công việc sáng tạo qua những hình ảnh minh họa.  Tôi yêu thích công việc làm tự do của mình vì nó có thể giúp cho tôi thỏa sức sáng tạo bằng cách trải nghiệm nhiều dự án mới . Chính vì vậy, những đối tượng khách hàng mà tôi luôn muốn hướng đến là các commercial agency , các creative studio và các khách hàng cá nhân.

 

Tôi muốn dùng khả năng minh họa và thiết kế của mình để hiện thực hóa ý tưởng của khách hàng thành sản phẩm mà họ mong muốn. Sự hài lòng của khách hàng là niềm vinh hạnh rất lớn đối với tôi. Tôi luôn muốn mình trở thành đối tác chuyên nghiệp cùng sự phát triển sản phẩm thương hiệu của khách hàng.  


Một lần nữa, nếu bạn cần tôi như một đối tác để thực hiện hóa ý tưởng thành hình ảnh minh họa cho sản phẩm của bạn, hãy liên hệ ngay với tôi nhé! 


Chân thành cảm ơn!    


*****

Dear customer,  


My name is Quach Yen Nhi (Nickname Suki). My current job is freelance commercial illustrator and visual storyteller . I love creative work through illustrations.  I love my freelance work because it allows me to unleash my creativity by applying my knowledge on new projects. Therefore, the customers that I always willing to work with are commercial agencies, creative studios, and individual clients. 


I want to use my illustration and design skills to turn my clients' ideas into the products they want. Customer satisfaction is a great honor for me. I always want to become a professional partner with the development of customer's brand products. 


Again, if you need me as a partner to turn your ideas into illustrations for your products feel free to contact me. 


Best regards!


SUKI ILLUS.WORK EXPERIENCE

 • 2D concept character ( 2016 - 2018 )
  Gosu — Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 3D Artist ( 2018 - 2019 )
  OneTech Asia — Ho Chi Minh City, Vietnam

Illustrator ( 2010 - Present )

 • Suki illus.   — Ho Chi Minh City, Vietnam

SKILLS

 • Cartoon Character Design
 • Illustration - Digital Painting ( Game - Cartoon - Website ) 
 • Visual Storytelling 
 • Packaging Illustration


Meet the artist

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Always RESEARCHING AND LEARNING NEW TRENDS IN THE FIELD OF ILLUSTRATION TO IMPROVE MY SELF AND GET AS MANY NEW IDEAS AS POSSIBLE. 


Q & A  about me 

Bạn có phải là Agency hay Studio không ? Am I an agency or studio?

Không. Tôi là freelance artist . 

No, I’m not. I’m a freelance artist.  

Bạn làm việc chủ yếu trong lĩnh vực nào ? Which role is your expertise?

Tôi vẽ minh họa / minh họa cho bao bì / thiết kế nhân vật cho quảng cáo thương mai, etc.

I do illustration / packaging illustration / commercial character design, etc .

Bạn có làm thuê theo giờ không ? Do you provide service base on the amount of shift?

Không. Tôi thường làm việc theo dự án có timeline rõ ràng dựa trên hợp đồng được ký.

No. I often work for the project with a specific timeline based on the signed contract.

if you need me as a partner to turn your ideas into illustrations for your products feel free to contact me.

your imagination, my illustration

CONTACT ME

always listen and prioritize the needs of customers.

LIKE